Persondatapolitik

Ifølge EU´s persondataforordning skal personlige data behandles og anvendes på lovlig og gennemsigtig måde. Her følger en beskrivelse af min Persondatapolitik.

Dataansvarlig.Ida Maria Leth
Formål med indsamling af data.I konsultationen indsamles oplysninger med henblik på at analysere casen og udarbejde behandlingsplan.

Oplysningerne bruges udelukkende til behandling af casen

Relevante journaloptegnelser, noteres efter hver konsultation

Indhentede oplysninger kan være af almindelig og personfølsom karakter.
Opbevaring af personfølsomme oplysninger på computer.Jeg benytter behandlingsprogrammet Complete Dynamic og opbevarer oplysninger herfra lokalt på min computer.
Computer og Complete Dynamic er låst med kode som kun jeg har kendskab til.
Opbevaring af personfølsomme oplysninger, håndskrevne og øvrige.Opbevares i aflåst skab.
Opbevaring af oplysninger fra mail udveksling.Mailkorrespondancer slettes løbende, opbevares på låst computer.
Opbevaring af personlige oplysninger fra sms-korrespondance.Korrespondancen slettes løbende.
Kun IML har adgang til korrespondancen, telefonen åbnes via finger identifikation.
Hvor længe opbevares oplysningerne.Oplysningerne opbevares i 5 år hvorefter de slettes. Klienten kan til enhver tid bede om at disse bliver slettet.
Hvordan sikrer jeg at klienten er bekendt med ovenstående,Jeg indhenter skriftelig samtykke fra klienten inden første konsultation.
Videregivelse af oplysninger.Oplysninger videregives ikke til tredje part.

Undtaget herfra:
- Klientens udtrykkelige ønske om at videregive oplysninger til anden behandler.
- IML vurderer at klienten er til fare for sig selv eller andre.